Planering och plantering

Att anlägga nya planteringar är roligt men kostsamt. Det är viktigt att planteringar blir gjorda på rätt sätt från början, rätt växt på rätt plats spar både tid och pengar i slutändan! Med en plan och en ritning blir arbetet och slutresultatet mycket bättre och även mer lättskött. En plantering där växterna sitter för tätt blir snart risig och ful, de mest starkväxande växterna kommer att ta över och växter som inte trivs där de hamnat blir aldrig vackra och friska växter.

Ta hjälp med planering och plantering. Även en liten plantering vinner på att bli rätt gjord från början! Med en planteringsplan och skötselplan blir din plantering vacker att se på och lättare att sköta.

Comments are closed.